X
تبلیغات
زولا

موسسه آموزشی خوارزمی

معرفی خدمات موسسه آموزشی خوارزمی

یکشنبه 13 تیر 1395 ساعت 15:30

مسئولیت های مشاوره دهنده و مشاوره گیرنده برای داشتن مشاوره تحصیلی بهتر

مسئولیت های مشاور برای مشاوره تحصیلی بهتر

 • دانش آموزان را بطور واضح و روشن راهنمایی کنید و برنامه های تحصیلی واقع بینانه به آن ها بدهید.
 • به دانش آموزان کمک کنید که یک برنامه آموزشی، مشتمل بر توانایی ها و علاقه مندی هایشان داشته باشند.
 • بر پیشروی دانش آموزان به سمت اهدافشان نظارت داشته باشید.
 • درمورد ارتباط و اتصال بین برنامه های آموزشی و شغل و حرفه بحث کنید.
 • سیاست های آموزشی، فرآیندها و نیازمندی ها را تفسیر کنید و برای آن ها دلیل ارائه کنید.
 • تراکنش های آموزشی تعیین شده را تصویب کنید.(بطور مثال زمانبندی)
 • برای هر مشاوره گیرنده یک فایل مشاوره نگهداری کنید.
 • دانش آموزان را در زمانیکه درگیر مشکلات شخصی، نگرشی و دانشگاهی و غیره که نیاز به مداخله سایر متخصصان دارد، ارجاع دهید.
 • دانش آموزان را از ماهیت ارتباط بین مشاور و مشاوره گیرنده آگاه کنید.
 • اگر لازم است درخواست مشاور دیگری را برای مشاوره گیرنده بدهید.
 • به مشاوره گیرنده کمک کنید تا فرصت های تحصیلات تکمیلی را تشخیص دهد.
 • با مشاوره گیرنده یک ارتباط صمیمی داشته باشید.
 • دانش آموز را از سرویس های ویژه ای که برای اصلاح، کمک های آموزشی و نیازهای دیگر موجود هستند، آگاه سازید.
 • ساعات کاری مشاوره را رعایت کنید.

مسئولیت های مشاوره گیرنده برای مشاوره تحصیلی بهتر

 • اهداف، توانمندی ها و علاقه مندی های خود را مشخص کنید.
 • هر زمان که لازم شد و به کمک نیاز داشتید،تماس بگیرید و یک زمان ملاقات با مشاور تعیین کنید. اگر دانش آموز متوجه شد که تعیین کردن زمان ملاقات غیر ممکن است، باید مشاور را آگاه کند.
 • از سیاست های سازمانی، فرآیندها و نیازمندی های سازمانی آگاه باشید و به آن ها پایبند باشید.
 • برای جلسات مشاوره آماده باشید و لوازم و منابع لازم را به همراه داشته باشید.
 • فعالیتهای تعیین شده در هر جلسه ی مشاوره را دنبال کنید.
 • برای بهتر کردن فرآیند مشاوره، هر زمان که از شما خواسته شد، سیستم مشاوره را ارزیابی کنید.
 • اگر لازم شد تقاضای یک مشاور دیگر دهید.
 • مسئولیت نهایی همه ی تصمیمات را قبول کنید.

موسسه آموزشی خوارزمی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.