موسسه آموزشی خوارزمی

معرفی خدمات موسسه آموزشی خوارزمی

مدرک زبان

مدرک زبان:

1- آموزش مکاتبه‌ای اخذ ،مدرک زبان

2- ارائه، منابع مورد نیاز ویژه هر سطح علمی

3- آموزش و تعیین سطح قبل از برگزاری دوره

4- جلسات حضوری رفع اشکال

5- جلسات حضوری مکالمه

6- آموزش هر 4مهارت لازم ویژه آزمون زبان

7- آموزش نکات طلایی هر آزمون

8- استفاده از برتری تکنیک به یادسپاری لغات

9- آموزش ثبت نام آزمون زبان

10- به کارگیری استاد متخصص و مجرب ویژه هر داوطلب